Posts

Yao performance in Longji, Guangxi

Huashan Rock Murals, Guangxi, China (广西花山壁画)

Friendship Pass on the Sino-Vietnamese border

Terraced rice fields of Longji

Gulin, Guangxi

Nanning II

On the road in Guangxi

Friendship Pass on the Sino-Vietnamese border

Huashan Rock Murals of Guangxi, China

Beautiful Yangshuo

Nanning, Capital of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Zhang Yimou's Impressions : Sanjie Liu

Day 1 in Guangxi: Yangshuo

Exotic Places & Dodgy Places

Adventure of the month: Guangxi 2011

Edited poster: Next month's Sgtravelcafe

11th March 2011 Gathering: Namibia/Okavango/Chobe/Vic Falls by Kelly; Tonga by Wee Cheng

State of the Union